Androidversion av Professor Pellets

Bild på Android versionen av professor Pellets

Halvera dina uppvärmingskostnader

Priserna för både olja och el har ju som bekant stigit rejält på sistone och kommer med stor sannolikhet att fortsätta stiga de närmaste åren – oavsett kärnkraftens vara eller icke vara. Ladda ner Proffessor Pellets från Google Play och jämför uppvärmningskostnaden för olja, el och pellets.

Appen är utvecklad tillsammans med varumärkesbyrån Born.

Ladda ner appen här:

play-badge

Självklart finns den även för iPhone:

appstore-badge


Läs mer om pellets på www.ecotec.net
Läs mer om varumärkesstrategi på www.born.se