Professor Pellets – App

Kund: Born AB

Tillsammans med varumärkesbyrån Born har Excalibur utvecklat en mobil app för Ecotec. Appen är utvecklad för iPhone, iPad och Android enheter. Med hjälp av appen kan man räkna ut och jämföra uppvärmningskostnaden för olja, el respektive pellets.

appstore-badge   play-badge

Läs mer om Ecotecs pelletspannor och pelletsbrännare på www.ecotec.net.
Läs mer om varumärkesbyrån Born.